Pszenica Odmiany pszenicy Pszenica jara
Pszenica jara
pszenica jara

Obecnie krajowy rejestr liczy 28 odmian, do grupy technologicznej- (E) należą 3 odmiany, do jakościowej (A)- 19, do chlebowej (B)- 5, do grupy C- jedna odmiana (Pasteur). Krajowe odmiany Bryza i Zadra wyróżniają się ościstym kłosem. Udział odmian zagranicznych nie przekracza 25%.

Pszenica jara. Podstawowe wskaźniki wartości gospodarczej odmian wg . COBORU.

Tabela nr 1

Odmiana

Wpis do krajowego rejestru.

Grupa wart.
technologicznej

Plon ziarna

Wysokość
cm

Odp.
na wyleganie
skala 9°

Dojrzałość
woskowa
dni
od 1,01

poziom (a1) dt/ha

poziom
(a2)
dt/ha

Bombona

2005

E

57,1

64,8

91

7,7

205

Zebra

2000

E

54,2

64,6

92

7,9

203

Bryza(os)  DE

2003

A

56,6

67,7

84

7,2

203

Griwa

2001

A

56,2

65,4

90

7,1

203

Hewilla

2006

A

58,1

67,5

94

6,9

203

Hejza

1997

A

52,7

60,7

98

7,5

204

Jasna

1996

A

56,6

63,5

89

7,0

203

Katoda

2008

A

60,0

67,3

91

7,4

204

Koksa

2000

A

55,2

61,7

92

7,9

205

Korynta

2002

A

55,9

64,4

93

6,2

204

Łagwa

2009

A

58,9

66,2

89

7,2

205

Monsun   DE

2004

A

58,9

67,3

83

7,5

204

Nawra

1999

A

56,0

64,7

80

7,2

204

Parabola

2006

A

59,3

67,0

88

7,3

203

Partyzan   SE

2006

A

56,3

64,0

88

7,6

206

Radunia

2005

A

57,7

65,7

88

7,4

203

Raweta

2005

A

56,5

63,8

90

7,6

205

Tybalt

2005

A

61,7

69,6

80

7,3

206

Waluta

2008

A

57,6

66,0

93

6,5

204

Żura

2002

A

57,0

64,6

92

7,5

202

Cytra

2004

B

55,7

63,7

83

8,0

206

Helia

1997

B

57,8

67,4

97

7,2

203

Trappe     DE

2008

B

61,5

69,7

84

7,8

205

Zadra(os)

2005

B

58,2

65,8

89

7,3

204

Pasteur     NL

2003

C

57,7

64,1

84

7,5

205

 

 

Pszenica jara. Odporność na choroby i niektóre cechy ziarna odmian wg. CEBORU.

Odmiana

MP

RB

BPL

SL

SP

FK

Masa
1000
ziaren

Wyrównanie
ziarna

Gęstość
ziarna

Ilość
glutenu

skala 9°

g

%

skala9°

Bombona

7,8

7,4

7,6

7,3

7,9

8,2

8,2

39,0

80

4

9

Zebra

7,9

6,5

7,6

6,7

7,5

7,8

7,7

37,1

76

5

9

Griwa

8,0

6,5

7,3

6,7

7,6

7,7

7,8

37,1

76

5

9

Hewilla

7,4

6,9

7,4

6,6

7,6

7,9

7,9

41,4

82

5

8

Hezja

7,5

7,5

7,2

6,9

7,7

8,1

8,1

38,3

70

4

7

Jasna

7,6

7,5

7,6

7,1

7,7

7,9

8,4

38,1

70

6

8

Katoda

8,1

8,0

7,9

7,1

7,5

7,6

7,9

41,7

82

9

7

Koksa

8,2

7,9

7,9

7,2

8,0

8,2

8,4

41,0

72

4

9

Korynta

7,5

7,6

7,8

7,1

7,7

8,0

8,0

40,1

74

5

9

Łagwa

7,9

7,6

7,6

7,1

7,5

8,0

7,9

41,0

79

9

9

Mopsun

7,3

7,2

7,7

7,3

7,7

8,0

7,9

42,3

81

4

7

Nawra

7,8

7,6

7,5

6,6

7,5

8,0

7,8

41,9

78

4

7

Parabola

7,8

7,3

7,8

6,9

7,6

7,8

7,9

46,1

84

6

8

Partyzan

7,1

8,1

8,1

7,7

8,0

8,2

8,2

38,1

77

5

8

Radunia

7,5

7,4

7,4

6,8

7,8

8,2

7,7

38,7

81

5

9

Raweta

7,7

7,6

7,8

7,0

8,0

8,4

8,3

39,0

74

5

9

Tybalt

8,5

8,3

7,7

7,4

7,8

8,2

8,3

41,3

72

4

7

Waluta

7,6

8,0

7,7

7,1

7,8

7,9

7,9

42,6

85

8

7

Żura

7,8

7,1

7,4

6,7

7,8

8,1

7,8

40,5

81

4

8

Cytra

8,2

8,0

7,8

7,6

7,8

8,0

8,3

37,7

73

2

9

Helia

6,6

7,2

7,6

7,1

7,5

7,6

7,7

40,8

79

5

8

Trappe

7,8

7,9

8,0

7,3

7,9

7,9

8,1

38,0

72

8

6

Zadra(os)

7,3

7,7

8,0

6,9

8,0

8,3

8,2

37,3

68

5

7

Pauster

8,6

8,5

8,3

7,8

7,6

6,8

8,4

39,6

70

5

8

Kol. 2-7,10 i 11-skala 9°-wyższe stopnie oznaczają korzystniejszą ocenę.

MP- mączniak prawdziwy, RB- rdza brunatna, BPL- brunatna plamistość liści, SL- septorioza liści, SP- septorioza plew, FK- fuzarioza kłosów, PŹ- podstawa źdźbła

 

 

 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?