Pszenica Środki ochrony pszenicy
Środki ochrony pszenicy
Antywylegacze i regulatory wzrostu
Antywylegacze i regulatory wzrostu

Umiejętne stosowanie regulatorów wzrostów może ograniczyć, albo całkowicie zapobiec wyleganiu zbóż. Jednak trzeba pamiętać, że są to substancje chemiczne, które silnie reagują na mechanizmy funkcjonowania hormonów rośliny i że w przypadku niewłaściwego zastosowania mogą obniżać plony.

Więcej…
 
Nawożenie donasienne i dolistne pszenicy
Nawożenie dolistne

Nawożenie dolistne teoretycznie z ochroną roślin nie ma nic wspólnego, ale w praktyce ma bardzo duże znaczenie, gdyż zabieg ten wzmacnia rośliny a roślina silna jest mniej podatna na choroby i

Więcej…
 
Herbicydy
herbicydy

Herbicydy są to środki chemiczne służące do zwalczania chwastów. Zalecenia stosowania herbicydów w zbożach ozimych, chronologicznie od najwcześniejszych terminów według skali BBCH prezentuje poniższa tabela.

Więcej…
 
Moluskocydy
moluskocydy

Moluskocydy są to preparaty przeciwko ślimakom.

 

Więcej…
 
Insektycydy
Insektycydy

Insektycydy są to środki owadobójcze używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych. Środki ochrony roślin dopuszczone do zwalczania szkodników zbóż przedstawia Tabela1.

Więcej…
 
Fungicydy
fungicydy

Fungicydy są to środki chemiczne mające zastosowanie w zwalczaniu grzybów. Przykłady fungicydów zarejestrowanych do zwalczania chorób bezpośrednio na pszenicy ozimej i jarej.

Więcej…
 
Zaprawianie ziarna pszenicy
zaprawianie ziarna pszenicy

Zaprawianie wraz z nawożeniem dosiewnym jest zazwyczaj pierwszy zabiegiem chemicznym jaki dokonujemy w agrotechnice pszenicy ozimej czy jarej. Zabieg ten pozwala zmniejszyć zagrożenie ze strony grzybów występujących na powierzchni i wewnątrz ziarniaka, oraz występujących w glebie.

Więcej…
 


Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?