Pszenica Środki ochrony pszenicy Zaprawianie ziarna pszenicy
Zaprawianie ziarna pszenicy
zaprawianie ziarna pszenicy

Zaprawianie wraz z nawożeniem dosiewnym jest zazwyczaj pierwszy zabiegiem chemicznym jaki dokonujemy w agrotechnice pszenicy ozimej czy jarej. Zabieg ten pozwala zmniejszyć zagrożenie ze strony grzybów występujących na powierzchni i wewnątrz ziarniaka, oraz występujących w glebie.

Do sprawców chorób ograniczanych przez zaprawianie należą przede wszystkim zgorzele siewek, które mogą być powodowane przez wiele grzybów (głównie z rodzaju Fusarium).  Zaprawianie zwalcza też i inne choroby jak:  głownia pyląca, głownia zwarta, plamistość siatkowa jęczmienia, septorioza paskowana liści, śnieć cuchnąca, śnieć karłową, rhizoctonioza zbóż. Rośliny wyrosłe z zaprawionego ziarna charakteryzują się lepszym rozwojem i bardziej opierają się zagrożeniom ze strony grzybów chorobotwórczych.

 

 

Źródła chorób zwalczanych zaprawami. Tabela 1.

Choroby zbóż.

Przenoszone przez

Resztki
pożniwne

Samosiewy zbóż
i traw

glebę

ziarno

Głownie

-

+

-

-

Mączniak prawdziwy

-

-

+

+

Pasiastość liści jęczmienia

-

+

-

-

Plamistość siatkowa

-

+

+

-

Pleśń śniegowa

+

+

-

-

Rdza jęczmienia

-

-

-

+

Rhizoctonioza zbóż

-

-

+

+

Zgorzel siewek

-

+

-

-

 

Choroby zbóż zwalczane za pomocą zapraw. Tabela 2.

Choroby zbóż

Jęczmień

Owies

Pszenica

Pszenżyto

Żyto

Głownia pyląca

+

-

+

-

-

Głownia zwarta

+

+

-

-

-

Głownia źdźbłowa

-

-

-

-

+

Mączniak prawdziwy

+

+

+

+

+

Pasiastość liści jęczmienia

+

-

-

-

-

Plamistość siatkowa

+

-

-

-

-

Rhizoctonioza zbóż

+

-

-

+

+

Septorioza liści i plew

-

-

+

+

-

Śniecie

-

-

+

-

-

Zgorzel siewek

+

+

+

+

+

 

Ziarno do siewu powinno być wyselekcjonowane. Powinno mieć dużą masę 1000 ziaren, wysoką zdolność i energia kiełkowania, a także brak zanieczyszczeń organicznych i mechanicznych. W przypadku wysiewu ziarna z własnego rozmnażania zwracamy uwagę na to żeby ziarno było jednorodne i  o sile kiełkowania powyżej 80%. Zaprawianie przeprowadzamy w zaprawiarkach, ewentualnie betoniarkach. W żadnym wypadku nie jest dozwolone zaprawianie w siewniku. Zaprawianie powinno być równomierne (zbyt duża koncentracja środka jak jego brak jest dla rośliny szkodliwy). Ziarno zaprawione prawidłowo powinno mieć jednolite zabarwienie. Wybierając zaprawę bierzemy pod uwagę gatunek, stanowisko na którym ma być wysiane zboże, oraz na jakich chorobach zależy nam najbardziej zwalczając je zaprawą.

 

Przykłady zapraw nasiennych w zbożach. Tabela 3.

Nazwa zaprawy

Zboża

Zwalczane patogeny

Baytan Uniwersal 094 FS

w

zgorzel siewek, rhizoctonioza zbóż, plamistość siatkowa, pleśń śniegowa, głownia źdźbłowa , pyląca  i zwarta ,śnieć cuchnąca i gładka, mączniak prawdziwy, rdza brunatna i karłowa

Divident 030 FS

p

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca i gładka.

Dubelt Jęczmień 040FS

j

zgorzel siewek, głownia pyląca i zwarta, plamistość siatkowa, pasiastość jęczmienia

Karbosar K 400 FS

w

zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca i gładka, głownia pyląca, pasiastość  liści jęczmienia, plamistość siatkowa, rhizoctonioza zbóż

Kinto  Duo 080 FS

w

zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyląca, rhizoctonioza zbóż, plamistość siatkowa

Maxim 025 FS

p,pż,ż

zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca i gładka, głownia źdźbłowa,

Maxim Star 035 FS

j

zgorzel siewek, pleśń śniegowa, głownia pyląca i zwarta, pasiastość  liści jęczmienia, plamistość siatkowa

Orius Combi 050 FS

j

zgorzel siewek, głownia pyląca, pasiastość  liści jęczmienia

Panoctine 350 LS

p,pż,ż

zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca i gładka

Premis Pro 080 FS

w

zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, głownia pyląca

Raxil Gel 206

w

zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca i gładka, głownia pyląca, zwarta i źdźbłowa

Raxil  IM 035 ES

j

zgorzel siewek, głownia pyląca  i zwarta, pasiastość  liści jęczmienia, plamistość siatkowa

Redigo 100FS

p,pż,ż

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Sarfun T 450 FS

w

zgorzel siewek, pleśń śniegowa, śnieć cuchnąca, karłowa i gładka, głownia pyląca, zwarta i źdźbłowa.

Scenic 080 FS

p, pż, ż

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca

Tarcza 060 FS

w

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca i gładka, głownia pyląca

Vitawax 2000 FS

w

zgorzel siewek, śnieć cuchnąca i gładka, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyląca, zwarta i źdźbłowa.

 

Zakres rejestracji: w-wszystkie, j- jęczmień , p- pszenica , pż -pszenżyto, ż-żyto.

 

 

Zaprawy zwalczające zgorzel podstawy źdźbła- Jockey New 113 FS, Galmano 201 FS, Latitude 125 FS. 

 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?