Pszenica Uprawa pszenicy Nawożenie pszenicy wapnem i magnezem
Nawożenie pszenicy wapnem i magnezem
aa

Planując nawożenie pod zboża i inne rośliny zawsze powinniśmy pamiętać i mieć na uwadze prawo Liebiga, któro mówi że, wielkość plonu uzyskanego z danego pola zależy od tego składnika pokarmowego niezbędnego dla rośliny który jest w minimum w najmniejszej ilości.

Mając to na uwadze roślinie dostarczamy do gleby, przez nasiona i liście kompleksowe zapotrzebowanie.  

Dawki wapna i magnezu nie powinny być stosowane metodą na oko. Za najlepszą metodę uznaje się tą która umożliwi doprowadzenie pH gleby do dolnej granicy jego optymalnego przedziału (tabela 1). Wielkość dawki wapna zależy od odczynu, oraz kategorii agronomicznej gleby (tabela2).

 

Przedziały potrzeb wapnowania wg.  JUNG- PIB .  Tabela 1.

 

Kategoria

gleby

Wielkość pH dla przedziału potrzeb wapnowania.

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

Bardzo lekkie

do  4,0

4,1-5,5

4,6-5,0

5,1-5,5

od 5,6

Lekkie

do 4,5

4,6-5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

od 6,1

średnie

do 5,0

5,1-5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

od 6,6

Ciężkie

do 5,5

5,6-6,0

6,1-6,5

6,6-7,0

od 7,1


Dawki wapna na gruntach ornych w tonach/na ha CaO wg.  JUNG- PIB. Tabela 2.

 

Kategoria  agronomiczna  gleby

Odczyn gleby (pH)

bardzo kwaśny

kwaśny

lekko kwaśny

< 4,1

4,1-4,5

4,6-5,0

4,6-5,0

5,1-5,5

od 5,6

Bardzo lekka

3,5

3,0

2,0

-

-

-

Lekka

3,5

3,0

2,0

1,0

-

-

Średnia

5,5

5,0

4,0

2,5

1,0

-

Ciężka

6,0

6,0

4,5

3,0

2,0

1,5

 

Wapno nawozowe zwykłe lub magnezowe w razie potrzeby wysiewa się bezpośrednio na zboża. Taki zabieg też jest bardzo skuteczny. Na gleby bardzo lekkie i lekkie (kwaśne) należy stosować wapno tylko węglanowe, które w glebie wolniej działa i podzielić dawkę na dwa etapy. 2/3 dawki dać w pierwszym etapie, po roku zbadać odczyn i jeżeli wyniki będą niezadawalające dać drugą część dawki. Na glebach o intensywnej uprawie zbóż i o regulowanym odczynie zaleca się stosowanie niedużych dawek wapna ok. 0,5 tony CaO /ha najlepiej w formie tlenowej. Ta ilość niezbędna jest do zobojętniania kwaśnych jonów H?, które tworzą w wyniku stosowania wysokich dawek nawozów azotowych, oddychania korzeni i rozkładu materii organicznej. Wraz z nawożeniem wapniowym możemy uzupełniać magnez. Nawozy wapniowo-magnezowe są głównym najtańszym źródłem uzupełniania tego składnika. W Polsce na niedobór magnezu cierpi  50% gleb. Przy czym magnezem nie nawozimy nigdy na zapas, gdyż jest to pierwiastek bardzo ruchliwy w glebie.


Ocena zawartości magnezu w glebie wg.  JUNG- PIB. Tabela 3.

 

Kategoria gleby

Klasa zawartości magnezu (w mg/100g gleby)

bardzo niska

niska

średnia

wysoka

bardzo wysoka

Bardzo lekka

do 1,0

1,1-2,0

2,1-4,0

4,1-6,0

od  6,1

Lekka

do 2,0

2,1-3,0

3,1-5,0

5,1-7,0

od  7,1

Średnia

do 3,0

3,1-5,0

5,1-7,0

7,1-9,0

od  9,1

Ciężka

do 4,0

4,1-6,0

6,1-10,0

10,1-14,0

od  14,1

 

Dawki nawozów wapniowo-magnezowych w tonach/ha CaO + MgO?  wg.  JUNG- PIB. Tabela 4. 


Kategoria agronomiczna gleby

Zawartość magnezu w glebie.

bardzo niska

niska

podział potrzeb wapnowania

konieczne

potrzebne

konieczne

potrzebne

Bardzo lekka

1,5

1,0

1,0

0,7

Lekka

1,7

1,2

1,2

0,8

Średnia

2,2

1,5

1,5

1,0

Ciężka

3,0

1,5

2,0

1,0

 

?- zachowanie proporcji Ca do Mg jak 2-3 do 1.

 

Nawożenie magnezowo-wapniowe wymaga indywidualnego podejścia. Na przykład na glebach potrzeba wapnowania jest ?wskazana? lub ?ograniczona?- zaś zasobność w magnez jest bardzo niska zaleca się stosowanie nawozów bezwapniowych, a zawierających potas, siarkę, np. kizeryt- 25% magnezu i 20% siarki. Siarka i magnez bardzo korzystnie wpływa na przezimowanie ozimin i plonowanie.

 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?