Pszenica Uprawa pszenicy Zbiór pszenicy
Zbiór pszenicy
aa

Właściwy termin zbioru zbóż wyznacza wilgotność ziarna, która powinna wynosić 14-15%. Wyjątek stanowią zboża do dalszych rozmnożeń i jęczmienia na cele browarne, powinno je się zbierać już przy wilgotności 16%, a następnie dosuszać chłodnym powietrzem do wilgotności 14%.

Zapobiega to uszkodzeniom zarodków i łamaniu się ziarniaków zespoły młócące kombajnów. U jęczmienia zapobiega to łamaniu się źdźbeł z kłosami i opadaniu kłosów. Przy dużej suszy plantacje nasienne powinny być zbierane nocą.

Przy przedłużających się żniwach zachodzi zjawisko porastania ziarna na pniu. To zjawisko ma miejsce wówczas gdy zboże jest wylęgnięte  i gdy  padają deszcze. Proces ten jest nieodwracalny. Dużą podatność na porastanie ma żyto i pszenżyto. Porośnięte zboże nie nadaje się na mąkę do wypieku chleba, tylko na paszę lub ewentualnie do gorzelni. Jeśli ziarno z dojrzałym zarodkiem jest podane wilgoci to zaczyna energicznie kiełkować, nie ważne jest czy było wymłócone czy  jest w kłosie.  

 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?