Pszenica Wiadomości ogólne Właściwości biologiczne pszenicy
Właściwości biologiczne pszenicy
aa

Rodzaj pszenica (Triticum) należy do rodziny traw (Gramineae). Obejmuje wiele gatunków różniących się cechami morfologicznymi i genetycznymi. Można wyróżnić w sumie około dwudziestu odmian tej rośliny. Pszenice dzielimy na dwie grupy:


 

 

Gatunki wymłacające się:

Gatunki nie wymłacające się o łamliwej osadce kłosowej:

Pszenica twarda (Triticum durum)

Pszenica samopsza (Triticum monococcum)

Pszenica angielska-pękata (Triticum turgidum)

Pszenica płaskurka (Triticum dicoccum)

Pszenica perska (Triticum persicum)

Pszenica orkisz (Triticum pelta)

Pszenica polska (Triticum polonicum)

 

Pszenica zwyczajna (Triticum aestivum)

 

Pszenica zbita (Triticum compaktum)

 

 

 

Z wymienionych gatunków jedynie dwa mają poważne znaczenie w uprawie: pszenica zwyczajna i pszenica twarda ceniona za wysoka wartość technologiczną ziarna. Pszenica twarda (odmiany tej pszenicy są zazwyczaj jare) ma dużą zawartość glutenu i jest szczególne przydatne do wyrobu makaronów. Formy ozime pszenicy zwyczajnej różnią się między sobą właściwościami fizjologicznymi, co przejawia się w różnej reakcji na czynniki klimatyczne.


Właściwości te służą za podstawę podziału odmian pszenicy ozimej na grupy:

  • Proles hygrofilum- zachodnioeuropejskie o długim okresie wegetacji i o małej odporności na wymarzanie.
  • Proles silvaticum- środkowoeuropejskie (leśne)- charakterystyczna dla Europy Środkowej, odporna na wymarzanie i susze.
  • Proles hugaricum- stepowe. Charakterystyczne dla klimatu stepowego i południowo-wschodniej Europy. Mąka z tej pszenicy ma wysokie wartości technologiczne. 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?