Pszenica Agrotechnika pszenicy Agrotechnika jesienna dla pszenicy ozimej
Agrotechnika jesienna dla pszenicy ozimej

agrotechnika pszenicyPszenicę najlepiej uprawiać po dobrych przedplonach to jest po roślinach okopowych i motylkowych, gorsze  przedplony to rzepak i kukurydza. Najgorsze przedplonami są zboża. Uprawa zboża po zbożu to ostateczność. Pszenice uprawiamy zazwyczaj na bardzo dobrych i dobrych glebach o ph zbliżonym do obojętnego. Gdy gleba jest zakwaszona to konieczne jest wapnowanie. Ogólna zasada co do wapnowania jest taka że na  glebach cięższych stosujemy większe dawki wapna i szybciej działające, natomiast na glebach lżejszych mniejsze dawki  i wolniej działające.

 

Wapnowanie jest konieczne, bo jest to warunek osiągnięcia przyzwoitych plonów, a efekt wapnowania utrzymuje się przez kilka kolejnych lat.

 

Przy uprawie gleby pod zasiew powinniśmy się kierować następującą zasadą: ?uprawiaj tak dużo jak to jest konieczne i tak mało jak to jest możliwe?. Obecne zalecenia dotyczące orki siewnej uległy zmianie.  Wysiew pszenicy ozimej na orkę spłyconą do głębokości 12-15 cm daje lepsze wyniki niż na głębokość 20-22 cm. Orka przedsiewna powinna być wykonana co najmniej 2-3 tygodnie przed siewem pszenicy i powinna być zbronowana. Pod orkę siewną stosujemy zazwyczaj nawożenie fosforowo-potasowe. Przed siewem  pszenicy powinno się zastosować agregat przedsiewny, a po siewie gdy jest sucho należy zastosować lekkie wałowanie to nam bardzo wyrówna wschody. Tego zabiegu nie wykonujemy, gdy zasoby wody są w normie. Następnym etapem jest właściwe przygotowanie i dobór materiału siewnego, przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o jego wymianie co najmniej raz na 3 lata. Materiał siewny należy zaprawić wraz z nawożeniem dosiewnym. Pszenicę  wysiewamy w optymalnym  terminie, który w Polsce mieści się od 15 września do 10 października. Ilość wysiewu zależy przede wszystkim od odmiany, terminu wysiewu, oraz gleby. Przy intensywnej uprawie przed siewem należy pomyśleć o ścieżkach przejazdowych dla kół ciągnika w łanie podczas opryskiwania pszenicy środkami ochrony roślin, regulatorami wzrostu i mikronawozami. Odległości te zależą od szerokości pracy opryskiwacza. Przy opóźnionych siewach zwiększamy normę wysiewu. Pszenica nie może być posiana za głęboko, ani za płytko optymalna głębokość siewu to 3 cm. Na jesieni ważne jeszcze jest zwalczanie chwastów w pszenicy za pomocą herbicydów. Chwasty w tym okresie są małe w fazie krytycznej i są łatwe do zniszczenia. Najlepiej stosować herbicydy na chwasty, które są najbardziej dokuczliwe na danym stanowisku. W agrotechnice jesiennej powinniśmy pamiętać jeszcze zwalczaniu mszyc szczególnie podczas długiej i ciepłej jesieni, które mogą wystąpić masowo i spowodować straty wirusem żółtej karłowatowości nie do naprawienia. Nawozy azotowe najlepiej stosować w 3-4 dawkach.  Jedna dawka na jesieni i ona w miarę powinna być najmniejsza. Druga dawka powinna być stosowana wczesną wiosną, tak zwana dawka startowa. Zalecana forma azotu azotanowa lub amonowa. Nie stosujemy mocznika w drugiej dawce. 3-4 dawkę stosujemy w terminie późniejszym. Na jesieni, gdy pszenica jest już dobrze rozkrzewiona możemy ją zbronować. Gdy pszenica ozima jest rozkrzewiona powinniśmy przez nawożenie dolistne dokarmić ją siarką i magnezem. Zabieg ten bardzo wzmacnia rośliny i lepiej one znoszą zimowanie.

 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?